NYTT FOR ÅRETS ARRANGEMENT

Fordi situasjonen rundt Kovid-19, vaksinering, reiseråd mm er såpass usikkert gjennomfører vi årets arrangement med noen endringer fra tidligere år.

21.04.202117:15 Arctic Sea Kayak Race
I år vil Arctic Sea Kayak Race gå fra 18. - 22. juli med forbehold om at smittesituasjonen gjør dette mulig.
  • Vi reduserer arrangementet med to dager, og vil i hovedsak være på tur og overnatte i telt. Dersom situasjonen tilsier at det lar seg gjøre, vil vi dra til Fiskeværet Skipnes siste dag, også her vil overnatting være i telt. 
  • Kurs utgår for denne sommeren.
  • Vi setter et foreløpig tak på 50 deltakere. Dette kan høynes dersom vaksinering er gjennomført og verden er hyggelig(ere) igjen.
  • Deltakere må selv frakte sin baggasje i kajakk, det vil ikke være tilbud om transport for ekstra baggasje.
  • Hvis mulig vurderes «Race» gjennomført fra der vi overnatter natt til onsdag – og inn til Skipnes.
Registrering Kråkberget søndag 18. juli kl 16:00 – vi padler ut til første overnattingssted søndag ettermiddag/kveld
Hjemreise torsdag 22. juli. Alle padler selv tilbake til Kråkberget. Det settes ikke opp ekstra båter for persontransport. Dersom vi er i Skipnes siste dag, vil den lokale rutebåten gå, men denne går ikke til Kråkberget dersom dere har bil parkert her.
Ta kontakt med karl-einar@blv.no for spørsmål